RSS

Ενότητα – υπευθυνότητα – αποφασιστικότητα για να βγούμε από τον εργασιακό μεσαίωνα

18 Μάι.

Δημοσιογραφική Ενότητα

Η Δημοσιογραφική Ενότητα, ενόψει των εκλογών της ΕΣΗΕΑ  στις 25 και 26 Μαΐου 2011 για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου της και των αντιπροσώπων της στο Συνέδριο της ΠΟΕΣΥ, παρουσιάζει τις θέσεις της, στο πλαίσιο των γενικών αρχών της, και τις προτάσεις της για την αντιμετώπιση της κρίσης που έχει οδηγήσει τον κλάδο σε εργασιακό μεσαίωνα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1.      Η Πολιτεία οφείλει να προστατεύει το δικαίωμα στην πολύπλευρη ενημέρωση, να διασφαλίζει την πολυφωνία και να αποτρέπει τον έλεγχο των ΜΜΕ από άνομα συμφέροντα.

2.      Οι εξαγορές μειοψηφικών ή πλειοψηφικών ποσοστών σε ΜΜΕ πρέπει να ελέγχονται και ως προς τη νομιμότητα των κεφαλαίων και ως προς τα φυσικά πρόσωπα στα οποία αυτά ανήκουν.

3.      Οι μετοχές να ανήκουν μόνο σε φυσικά πρόσωπα (όχι σε υπεράκτιες -off-shore – εταιρείες) ή σε άλλα νομικά πρόσωπα ελληνικού δικαίου. Καταδικασθέντες ή υπόδικοι, για αδικήματα που δεν τελούνται δια του Τύπου, δεν μπορεί να δραστηριοποιούνται στα Μ.Μ.Ε.

4.      Oι κρατικές ενισχύσεις (διαφήμιση, καταχωρήσεις κλπ) δεν μπορεί να δίνονται σε λαθρόβια έντυπα, ούτε σε Μέσα που δεν εντάσσουν το προσωπικό τους στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ.

5.      Σε περίπτωση που υπάρξει σχέδιο της Πολιτείας για ενίσχυση των ΜΜΕ, ανάλογο με αυτό των τραπεζών, τότε, όπως και στις τράπεζες, θα πρέπει να εκπροσωπείται το Δημόσιο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Προτείνεται η συμμετοχή εκπροσώπου από το ΕΤΑΠ, με ουσιαστικές αρμοδιότητες, καθώς και του εκπροσώπου των εργαζομένων.

6.      Η κρίση ανέδειξε ένα μείζον πρόβλημα εκπροσώπησης και νομιμοποίησης της ΕΣΗΕΑ στην συνείδηση των συναδέλφων. Αμέσως μετά τις εκλογές, ένα έκτακτο καταστατικό συνέδριο θα πρέπει να οδηγήσει σε επαναπροσδιορισμό του ρόλου της ΕΣΗΕΑ και των δημοσιογράφων, να αντιμετωπίσει το υπαρκτό πρόβλημα της σύνθεσης των οργάνων της, αλλά και τις σχέσεις της με τις άλλες Ενώσεις.

7.      ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ των συνάδελφων που εργάζονται στις ιστοσελίδες και λειτουργία τους πλέον, με ονοματεπώνυμα όπως συμβαίνει σε όλα τα Μέσα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε

Η  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ κατέθεσε από το καλοκαίρι του 2009 στο Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ, πρόταση σύνδεσης για την αναχρηματοδότηση των χρεών εκδοτικών επιχειρήσεων με τις θέσεις εργασίας, στο πλαίσιο 20 θέσεων-προτάσεων για την κρίση και την τύχη των Ελληνικών Μέσων Ενημέρωσης που πρωτοπαρουσίασε το Νοέμβριο του 2008. Ο στρουθοκαμηλισμός που μαστίζει τον κλάδο μας δεν επέτρεψε να συζητηθούν σοβαρά. Παραμένουν όμως στο τραπέζι.

Λαμβάνοντας υπόψη την ένταση, το βάθος και τη διάρκεια της κρίσης η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, προτείνει:

** Το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων των ΜΜΕ  να αναχρηματοδοτηθεί με ένα νέο ομολογιακό δάνειο χαμηλού επιτοκίου και αρχικής χαριστικής περιόδου πληρωμής, το οποίο θα καλυφθεί, με νόμιμες και υφιστάμενες τραπεζικές διαδικασίες, από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, από τα δεκάδες δισ. ευρώ που έχει διαθέσει το κράτος.

** Όσα ΜΜΕ ενταχθούν σ’ αυτήν τη διαδικασία θα υποχρεωθούν να αυξήσουν το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας τους με ίδια κεφάλαια, να μειώσουν τις αμοιβές των διευθυντικών τους στελεχών και να εγγυηθούν ταυτόχρονα και την αποπληρωμή των δανείων, κάθε κατηγορίας, που έχουν πάρει οι εργαζόμενοι σε αυτά τα Μέσα. Η αποπληρωμή μπορεί να γίνει με παρακράτηση(30% επί των καθαρών αποδοχών) και απόδοση από τις μηνιαίες αποδοχές, της μηνιαίας δόσης του κάθε δανείου.

** Να δημιουργηθεί ανεξάρτητη αρχή, για τη διαχείριση της κρατικής διαφήμισης και η παροχή της να συναρτάται ευθέως με τον αριθμό των θέσεων εργασίας στο μισθολόγιο.

** Κάθε εκδοτική επιχείρηση, κάθε μέσου διανομής της πληροφορίας και νομικής μορφής θα δημοσιεύει στο τέλος του κάθε μήνα αναλυτικά απολογιστικά στοιχεία για τα ποσά που έχει λάβει με τη μορφή κρατικής διαφήμισης.

** Να προταθεί νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα επιβάλει την πλήρη αποκάλυψη της ιδιοκτησίας και της συγκέντρωσης στα ΜΜΕ.

** Στην περίπτωση ομίλων εταιρειών με ξένο προς τα ΜΜΕ αντικείμενο θα πρέπει άμεσα να υπάρξει σχετική εταιρική μεταβολή, ώστε να προκύψουν αμιγείς εκδοτικές επιχειρήσεις. Προϋπόθεση η διαφανής χρηματοδότησή τους μέσω της εσωτερικής διακίνησης κεφαλαίων από εταιρεία σε εταιρεία ή από μετόχους προς την εταιρεία.

** Να υπάρξουν φορολογικά και άλλης μορφής κίνητρα για επενδύσεις στα Νέα ΜΜΕ (NEW MEDIA).

** Να υπάρξει ειδική κυβερνητική μέριμνα για τη διασφάλιση ρευστότητας στις επιχειρήσεις του χώρου, οι οποίες να λαμβάνουν κρατική διαφήμιση, με προϋπόθεση την απασχόληση και την τήρηση της νομοθεσίας.

** Στα τηλεοπτικά δίκτυα, να μην επιτρέπεται η εκπομπή μαγνητοσκοπημένων δελτίων ειδήσεων και πάντως τα δελτία, υποχρεωτικά για την αδειοδότηση, θα πρέπει να συμπληρώνουν τουλάχιστον 120 λεπτά ειδήσεων την ημέρα.

** Να συνδεθεί η εκπτωτική Κάρτα Νέων, με ένα κρατικό πρόγραμμα επιδότησης συνδρομής σε εφημερίδες και περιοδικά για νέους από 16 έως 24 ετών.

** Όλες οι εκδόσεις να έχουν την αντίστοιχη ενημερωτική τους ιστοσελίδα (website), η οποία να λειτουργεί συνδρομητικά με πολύ πιο πλούσια ύλη (features) από την έντυπη μορφή διανομής. Μέσα από την ιστοσελίδα να παρέχονται όλες οι προσφορές της εφημερίδας, με δυνατότητα επιλογής του αναγνώστη.

** Κατά την προεκλογική περίοδο να μην δίδεται προεκλογική διαφήμιση των κομμάτων – ή και κρατική – σε έντυπα που έχουν εκδοθεί τους τελευταίους 6 μήνες πριν από την ημερομηνία εκλογών.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ

Η Δημοσιογραφική Ενότητα, προτείνει:

  • Σύνδεση της απασχόλησης με τη χορήγηση κρατικής διαφήμισης στα μικρομεσαία έντυπα του κέντρου και της περιφέρειας.
  • Στήριξη όλων των ανέργων με την αύξηση του επιδόματος ανεργίας στο 70% του βασικού μισθού, υπολογισμό του χρόνου της ανεργίας ως συντάξιμου και πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη, χωρίς επιβαρύνσεις και περιορισμούς.
  • Η κυβέρνηση να διευκολύνει και να πριμοδοτήσει τις προσλήψεις νέων συναδέλφων με τη θέσπιση κινήτρων για τους εργοδότες. Ένα πρόγραμμα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών για τέσσερα ή πέντε χρόνια, σε περιπτώσεις πρόσληψης νέων έως 30 ετών, μπορεί να λύσει πολλά προβλήματα. Θα περιοριστούν δραστικά τα μπλοκάκια, τα οποία σταδιακά πρέπει να αποκλειστούν παντελώς από τις μορφές εξαρτημένης εργασίας και να αφορούν μόνον ενδεχόμενη  επιλογή του εργαζόμενου να δουλέψει free lance. Μάλιστα μιλάμε για μπλοκάκια του ΕΤΑΠ ΜΜΕ.
  • Κάθε νέα εκδοτική προσπάθεια από όπου και να προέρχεται – ακόμη  και αυτή της Βουλής, για τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ του Κοινοβουλίου -, πρέπει να καλύπτει το 50% των θέσεων εργασίας με ανέργους συναδέλφους, τους οποίους θα επιλέγει ειδική επιτροπή που θα δημιουργηθεί υπό την ΠΟΕΣΥ, με εκπροσώπους όλων των Ενώσεων.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Η κρίση δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι για την καταστρατήγηση της ουσίας των συλλογικών συμβάσεων και της σχετικής νομοθεσίας. Πολιτεία και εργοδότες καλούνται να αντιληφθούν ότι με την επιστροφή σε έναν εργασιακό μεσαίωνα δεν διασφαλίζεται το αγαθό και η αξία της ενημέρωσης και πολύ περισσότερο η επιβίωση των εκδοτικών επιχειρήσεων.

Η ένταση της κρίσης, υποχρεώνει όλους μας σε συνέργια, επιβάλλει ενότητα δράσης, για την αποτελεσματική απόκρουση της εργοδοτικής αυθαιρεσίας και των κοντόφθαλμων αντιλήψεων όσων εκδοτών πιστεύουν ότι μπορούν να επιπλεύσουν μέσα σε μια θάλασσα «ανθρώπινων σκουπιδιών».

Σε αυτή την χρονική στιγμή, υπάρχουν δύο δρόμοι που μπορεί να ακολουθήσουμε ως κλάδος εργαζομένων: α) διαρκείς απεργιακές κινητοποιήσεις, β) διαβούλευση με ιδέες και συγκεκριμένες προτάσεις.

Η Δημοσιογραφική Ενότητα έχει επιλέξει από τις αρχές του 2009, όταν φάνηκαν τα πρώτα σημάδια της κρίσης, τον δεύτερο δρόμο. Σε αυτόν επιμένει και σήμερα.

Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, συνυπολογίζοντας και την ανάγκη βιωσιμότητας των επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε, πιστεύει ότι μια νέα συλλογική σύμβαση είναι εφικτή αρκεί να διασφαλίζει:

** Τις θέσεις εργασίας

** Την αξιοπρεπή διαβίωση των συναδέλφων

** Τον σεβασμό του πυρήνα των Σ.Σ. Εργασίας και της εργατικής νομοθεσίας

Ταυτοχρόνως, η Δ.Ε αποκρούει και απορρίπτει την καθιέρωση των ατομικών και επιχειρησιακών συμβάσεων, ως κυρίαρχο στοιχείο των εργασιακών σχέσεων στις επιχειρήσεις Μ.Μ.Ε.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΣΗΕΑ οφείλει να αναθεωρήσει και να εγκαταλείψει την πρακτική δεκαετιών, που την φέρει να συνυπογράφει με την ΕΡΤ- Α,.Ε. επιχειρησιακές συμβάσεις. Πολύ περισσότερο, που οι μισθοί στην ΕΡΤ-Α.Ε, αισθητά χαμηλότεροι από τα προβλεπόμενα στις συμβάσεις ΕΣΗΕΑ-ΕΙΗΕΑ,  έχουν περικοπεί  τρεις φορές έως τώρα.

Η Δ.Ε πιστεύει ότι στα δημόσια Μ.Μ.Ε (ΕΡΤ-Α.Ε και Α.Π.Ε-Μ.Π.Ε) πρέπει να θεσπισθούν και να ισχύσουν αυστηροί και απαράβατοι κανόνες αξιοκρατικών προσλήψεων. (και μόνον κάθε φορά που προκύπτουν κενά σε οργανικές θέσεις).  Η ΕΡΤ-Α.Ε είναι ο μεγαλύτερος δημοσιογραφικός οργανισμός στην Ελλάδα.  Θεωρούμε αναγκαία την συμμετοχή εκπροσώπου των δημοσιογράφων που εργάζονται στην ΕΡΤ-Α.Ε στο διοικητικό της συμβούλιο.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

v     Να ρυθμιστούν άμεσα όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα των απασχολούμενων στα διαδικτυακά μέσα.

v     Το ΕΤΑΠ ΜΜΕ να εισπράξει το αγγελιόσημο από τα Νέα ΜΜΕ (New Media) και, μαζί με τις οικείες Ενώσεις, να προσφέρουν ασφαλιστική και συνδικαλιστική κάλυψη στους εργαζόμενους. Ο έλεγχος να ανατεθεί σε ορκωτούς λογιστές.

v     Να αποδοθεί το παρακρατηθέν  αγγελιόσημο από ΔΕΚΟ που διένειμαν κρατική διαφήμιση και να γίνει καταλογισμός προστίμου. Να ελεγχθούν οι ροές κρατικής διαφήμισης προς ιστοσελίδες χωρίς πιστοποίηση ΜΜΕ.

v     Με νομοθετική ρύθμιση να ενισχυθούν τα ταμεία του κλάδου με πόρους και ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και να υλοποιηθεί το πρόγραμμα αναγνώρισης προϋπηρεσίας.

ΑΠΕΡΓΙΑ

Η Δ.Ε πιστεύει ότι είναι αδιανόητο να απεργούν και οι δημοσιογράφοι τις ημέρες των γενικών απεργιών και των μεγάλων απεργιακών κινητοποιήσεων. Μια τέτοια στάση, οδηγεί στην αυτοακύρωση τους, στην υπονόμευση της αποστολής τους και στην έκθεση τους στην συνείδηση του λαού. Η μετάδοση και προβολή ειδικών απεργιακών δελτίων είναι το λιγότερο που μπορεί να ισχύσει ως πρακτική.

Η Δ.Ε προτείνει οι δημοσιογράφοι να απεργούμε την επόμενη ημέρα μιας πανεργατικής κινητοποίησης.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ

Ενοποίηση εκλογικών και πολιτικών διαδικασιών, μαζικότητα και ομογενοποίηση του συνδικαλιστικού δημοσιογραφικού κινήματος, με κοινούς κανόνες και με διασφάλιση της εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων, είναι η επιθετική απάντηση του κλάδου τόσο στην πρωτογενή κρίση των ελληνικών ΜΜΕ, όσο και τη δευτερογενή κρίση που προκαλεί η κακή διαχείριση και η επίθεση των εκδοτών στους εργαζόμενους.

Η Δ.Ε προτείνει την ανασυγκρότηση σε δύο επίπεδα:

** Μετεξέλιξη της ΠΟΕΣΥ σε οργάνωση με αυξημένες συνδικαλιστικές

αρμοδιότητες.

** Συνδικάτο Τύπου-Μ.Μ.Ε.

Παράλληλα προτείνει την πλήρη αξιοποίηση της τεχνολογίας, ώστε να εξασφαλίζεται κάθε στιγμή και για οποιοδήποτε ζήτημα η συμμετοχή και η έκφραση γνώμης των συναδέλφων στα πράγματα που τους αφορούν.

Το e-voting είναι μια αποτελεσματική κι εύκολα εφαρμόσιμη μέθοδος μυστικής ψηφοφορίας, η οποία μπορεί να διασφαλίσει την καθολική συμμετοχή των δημοσιογράφων στα κοινά της ΕΣΗΕΑ.

Advertisements
 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: