RSS

Category Archives: Ευρωβουλή

Τους δημοσιογράφους της Ευρώπης βραβεύει και φέτος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μέχρι 31 Μαρτίου οι υποψηφιότητες

function openWindow(theTarget, windowName, Properties){
var newWin = window.open(theTarget, windowName, Properties);
newWin.focus();
}

Για δεύτερη συνεχή χρονιά θα απονεμηθεί φέτος το Δημοσιογραφικό Βραβείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Θα υπάρξουν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες για το βραβείο: γραπτός τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση και Διαδίκτυο. Ο νικητής σε κάθε κατηγορία θα βραβευθεί με 5000 ευρώ.

Το βραβείο θα δοθεί σε δημοσιογράφους που έχουν καλύψει σημαντικά θέματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή που έχουν συμβάλει στη καλύτερη κατανόηση των ευρωπαϊκών οργάνων ή/και των ευρωπαϊκών πολιτικών.

Είτε μεμονωμένα, είτε κατά ομάδες μέχρι και 5 ατόμων που τηρούν τις προϋποθέσεις, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να συμβάλουν με άρθρα ή με εκθέσεις.

Επιλέξιμα για την απονομή του Δημοσιογραφικού Βραβείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι τα έργα ή οι εκθέσεις που:

– πραγματεύονται μείζονα θέματα ευρωπαϊκού επιπέδου ή προάγουν καλύτερη κατανόηση των θεσμικών οργάνων ή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– έχουν δημοσιευθεί ή διαδοθεί από 1ης Μαΐου 2008 έως 31 Μαρτίου 2009

– είναι συνταγμένα σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– ανήκουν στον χώρο του γραπτού τύπου, τη ραδιοφωνία, την τηλεόραση και το Διαδίκτυο

– έχουν νομίμως καταχωρισθεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– δεν έχουν ήδη βραβευθεί αλλού έως την λήξη της προθεσμίας για την παραλαβή των υποψηφιοτήτων

Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι υπήκοοι ή μόνιμοι κάτοικοι ενός κράτους μέλους της ΕΕ και εγκεκριμένοι δημοσιογράφοι.

Οι υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές από 15 Ιανουαρίου 2009 έως και 31 Μαρτίου 2009. Η απονομή θα γίνει τον Οκτώβριο.

Αναλυτικά πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής:
http://www.eppj.eu/view/el/introduction.html

 

Η διασφάλιση της πολυφωνίας στα ΜΜΕ απασχολεί την Ευρωβουλή

Καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης όλων των πολιτών σε ελεύθερα και διαφοροποιημένα μέσα ενημέρωσης.

«Στη διασφάλιση της πολυφωνίας στα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης και στη δυνατότητα πρόσβασης όλων των πολιτών σε ελεύθερα και διαφοροποιημένα μέσα ενημέρωσης», στοχεύει το ΕΚ με τη σημερινή υιοθέτηση σχετικής πρότασης ψηφίσματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας.

Την αρχική έκθεση εισηγήθηκε η Εσθονή ευρωβουλευτής Marriane Mikko και οι ευρωβουλευτές έκαναν, τελικά, αποδεκτή την κοινή εναλλακτική πρόταση Πρασίνων και Σοσιαλιστών.

Με το τελικό ψήφισμα οι ευρωβουλευτές αναγνωρίζουν ότι:

– Η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας του συστήματος των μέσων ενημέρωσης δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για τη μονοπώληση της διαφημιστικής αγοράς. Τούτο θέτει εμπόδια στην είσοδο νέων φορέων της αγοράς και οδηγεί στην ομοιομορφία του περιεχομένου των μέσων ενημέρωσης.

– Η εξέλιξη του συστήματος των μέσων ενημέρωσης κατευθύνεται όλο και περισσότερο από την κερδοσκοπία, με συνέπεια να μη διασφαλίζονται δεόντως οι κοινωνικές, πολιτικές ή οικονομικές αξίες.

– Οι ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες εξωθούνται αδικαιολογήτως και εις βάρος της ποιότητας των προγραμμάτων τους, σε έναν ανταγωνισμό ακροαματικότητας με τους εμπορικούς σταθμούς

– Η επιρροή των επενδυτών τρίτων χωρών σε μέσα ενημέρωσης της ΕΕ και ιδίως στα νέα κράτη-μέλη είναι όλο και μεγαλύτερη.

Σχετικά με την πολυφωνία και την ανεξαρτησία στην ενημέρωση, οι ευρωβουλευτές πιστεύουν ότι:

Ένα πολυφωνικό σύστημα μέσων ενημέρωσης συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση του δημοκρατικού ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου.

– Οι αρχές της ΕΕ και των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίσουν τη δημοσιογραφική και συντακτική ανεξαρτησία με κατάλληλες και ειδικές νομικές και κοινωνικές εγγυήσεις. Επισημαίνεται η σημασία δημιουργίας συντακτικών Χαρτών για την αποτροπή παρεμβάσεων στο περιεχόμενο των ειδήσεων εκ μέρους των ιδιοκτητών, μετόχων ή εξωτερικών φορέων ή κυβερνήσεων.

– Οι κανόνες για τη συγκέντρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να διέπουν τόσο την ιδιοκτησία και παραγωγή του περιεχομένου των μέσων, όσο και τους (ηλεκτρονικούς) διαύλους και μηχανισμούς πρόσβασης και τη διάδοση του Διαδικτύου, όπως είναι οι μηχανές αναζήτησης.

Με το σημερινό τους ψήφισμα οι ευρωβουλευτές ζητούν:

– Τη δέσμευση της Επιτροπής ότι θα εργασθεί για τη δημιουργία σταθερού νομικού πλαισίου το οποίο θα εξασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της πολυφωνίας σε όλα τα κράτη μέλη.

– Την εξασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων.

– Τη διασύνδεση μεταξύ της νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό και εκείνης που διέπει τα μέσα ενημέρωσης, ούτως ώστε να «εξασφαλισθούν η πρόσβαση, ο ανταγωνισμός και η ποιότητα και θα αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ της συγκέντρωσης ιδιοκτησίας στα μέσα ενημέρωσης και της πολιτικής ισχύος, που ζημιώνουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό, την ισότητα ευκαιριών και τον πλουραλισμό».

Οι ευρωβουλευτές, τέλος, τάσσονται υπέρ μιας ανοιχτής συζήτησης και υπενθυμίζουν στα κράτη-μέλη ότι στις αποφάσεις των εθνικών ρυθμιστικών αρχών θα πρέπει πάντα να επιδιώκεται ισορροπία μεταξύ των υποχρεώσεών τους και της ελευθερίας έκφρασης.

http://www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
Σχολιάστε

Posted by στο 25 Σεπτεμβρίου, 2008 in Ευρωβουλή, ΜΜΕ, Πολιτική

 

Ετικέτες: