RSS

Category Archives: ΠΑΣΟΚ

Το ΠαΣοΚ ετοιμάζει προτάσεις για τα ΜΜΕ

Πακέτο μέτρων μελετά η Ιπποκράτους με στόχο την εξυγίανση των επιχειρήσεων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας

▅ Οι εκτιμήσεις του κ. Παπανδρέου για τις εξελίξεις στον Τύπο και οι εισηγήσεις που έχει δεχθεί

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ κ. Γ. Παπανδρέου με τον Γραμματέα του κόμματος κ. Ι. Ραγκούση και τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος κ. Γ. Παπακωνσταντίνου (δεξιά)

ΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ πλαίσιο θέσεων και προτάσεων του ΠαΣοΚ για την αντιμετώπιση της κρίσης στον χώρο των ΜΜΕ βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας. Με αφορμή τις εξελίξεις των προηγούμενων ημερών και τη διακοπή της έκδοσης του «Ελεύθερου Τύπου», ο κ. Γ. Παπανδρέου ζήτησε τις συγκεκριμένες εισηγήσεις των συνεργατών του προκειμένου να καταλήξει σε ένα επικαιροποιημένο πλαίσιο, το οποίο θα δημοσιοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Στο ΠαΣοΚ αποφεύγουν προς το παρόν να μιλήσουν δημοσίως, κάνοντας συγκεκριμένες αναφορές για τους τρόπους αντιμετώπισης της κρίσης στον Τύπο. Περιορίζονται απλώς στις θέσεις που έχει κατά καιρούς διατυπώσει ο κ. Παπανδρέου, οι οποίες συνοψίζονται στην αυτονομία των εκδοτικών επιχειρήσεων, την παροχή κινήτρων και την άντληση πόρων από τα υπάρχοντα εθνικά ή κοινοτικά κονδύλια, το «ξεκαθάρισμα» των σχέσεων με την εξουσία, την ενίσχυση των προσπαθειών στα νέα Μέσα και την απόλυτη διαφάνεια σε ό,τι αφορά την κατανομή της κρατικής διαφήμισης.

Ειδικά ως προς το τελευταίο στοιχείο, ο αρμόδιος πολιτικός εκπρόσωπος κ. Τηλ. Χυτήρης επανέρχεται στο ζήτημα που είχε θέσει τον Ιανουάριο του 2008 με επερώτηση προς τον τότε υπουργό Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλο. Με βάση στοιχεία που είχαν παρουσιαστεί κατά τη σχετική διαδικασία στη Βουλή, εκείνη την περίοδο (αλλά και μεταγενέστερα) η μερίδα του λέοντος της κρατικής διαφήμισης προσφερόταν σε εφημερίδες με μέση κυκλοφορία κάτω των 5.000 φύλλων.

«Τα ΜΜΕ δεν είναι ΔΕΚΟ»

Η πολιτική θέση την οποία αναμένεται να δημοσιοποιήσει ο κ. Παπανδρέου χαρακτηρίζεται από τη φιλοσοφία που περιγράφουν οι συνεργάτες του το τελευταίο διάστημα: « Η πληροφόρηση και η ενημέρωση είναι κοινωνικά αγαθά, αλλά οι εκδοτικές επιχειρήσεις και τα ΜΜΕ δεν είναι ΔΕΚΟ ».

Με βάση αυτό το στοιχείο καταρτίζεται ένα πλαίσιο προτάσεων, το οποίο ως βασική (χρονική) προτεραιότητα θα θέτει την εξυγίανση των επιχειρήσεων του κλάδου, με βασικό γνώμονα τις θέσεις εργασίας και τη βιωσιμότητά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο γραφείο του κ. Παπανδρέου έχει κατατεθεί από χθες μια εξειδικευμένη πρόταση, βασισμένη στην επεξεργασία των δεδομένων που υπάρχουν στον Τύπο· έχει εκπονηθεί και τεκμηριωθεί από συγκεκριμένη συνδικαλιστική παράταξη που εντάσσεται στον χώρο της Κεντροαριστεράς και πρωτοεμφανίστηκε στις πρόσφατες εκλογές της Ενωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ).

Στη βάση της πρότασης αυτής, η οποία έχει τύχει ευνοϊκής υποδοχής από συνεργάτες του κ. Παπανδρέου, βρίσκεται η αντίληψη ότι οι δημοσιογράφοι και οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ εν γένει δεν είναι αποκομμένοι από την τύχη της εκδοτικής επιχείρησης στην οποία απασχολούνται.

Θεωρείται αυτονόητο ότι τα εργασιακά και ασφαλιστικά συμφέροντά τους είναι στενά συνδεδεμένα με την οικονομική διαχείριση των επιχειρήσεων και ότι με βάση αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια συνολική αντιμετώπιση της κρίσης στον κλάδο, δεδομένου ότι πρόκειται κατ΄ εξοχήν για επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας.

Ως πρώτο βήμα για την υπέρβαση του προβλήματος περιγράφεται η ρύθμιση των χρεών των επιχειρήσεων είτε με στήριξη από την πλευρά της πολιτείας είτε μέσω του τραπεζικού κλάδου και πάντως μέσω της αξιοποίησης ενός μέρους του πακέτου των 28 δισ. ευρώ που χορήγησε η κυβέρνηση στις τράπεζες.

Το σκεπτικό της ίδιας πρότασης, η οποία μελετάται στην Ιπποκράτους και σύντομα θα πρέπει να αξιολογηθεί και από την κυβέρνηση, αφότου υποβληθεί στο ΔΣ της ΕΣΗΕΑ, αναφέρει ότι απαιτείται μια συνολική συμφωνία αναχρηματοδότησης ή αναδιάρθρωσης των χρεών των εκδοτικών επιχειρήσεων, με νέους και ευνοϊκότερους όρους δανεισμού και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα πληγούν εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, είτε με μειώσεις προσωπικού είτε με εθελούσιες εξόδους. Ορος για τη χορήγηση των αναδιαρθρωμένων πιστώσεων προτείνεται να είναι η πλήρης ασφαλιστική τακτοποίηση των σημερινών εκκρεμοτήτων προς τα Ταμεία και εν συνεχεία η τήρηση της φορολογικής ενημερότητας των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, υπόψη του κ. Παπανδρέου έχει τεθεί και μια επιπλέον εξειδικευμένη πρόταση, βάσει της οποίας στις νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις θα εντάσσονται και δανειακά βάρη των εργαζομένων, εφόσον οι ίδιοι το ζητήσουν. Υπ΄ αυτή την έννοια, προτείνεται κατά τη συνεννόηση μιας εκδοτικής επιχείρησης με ένα πιστωτικό ίδρυμα να υπάρχει η δυνατότητα ένταξης και των δανείων των εργαζομένων στις προς αναχρηματοδότηση πιστώσεις, με ρυθμίσεις όπως μειώσεις επιτοκίων, αναπροσδιορισμός των δόσεων κ.ά. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, η εκδοτική επιχείρηση και οι εργαζόμενοί της αντιμετωπίζονται ως ενιαίο μέγεθος, με κοινές προοπτικές εξόδου από την κρίση.

Ως προς τα περαιτέρω εξειδικευμένα στοιχεία της πρότασης που έχει υποβληθεί και στον κ. Παπανδρέου προβλέπονται τα εξής:

Κατ΄ αρχάς, η αξιοποίηση ενός μικρού κατ΄ ουσίαν μέρους από το (λιμνάζον) πακέτο των 28 δισ. ευρώ που προσέφερε η κυβέρνηση προς τις τράπεζες ως μέσο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης, είτε υπό τη μορφή νέων δανείων είτε ως βάση για αναχρηματοδοτήσεις παλαιότερων δανείων.

Εν συνεχεία- και εν όψει μιας διαφαινόμενης επιδείνωσης των συνθηκών λόγω αδυναμίας εξυπηρέτησης δανείων και συσσώρευσης παλαιότερων χρεών- προτείνεται η συνολική αναχρηματοδότηση των υποχρεώσεων με την έκδοση ενός ομολογιακού δανείου με χαμηλό επιτόκιο και με κάποια περίοδο χάριτος ως προς την αποπληρωμή.

Από τη στιγμή που τα νέα δάνεια θα εξασφαλίζονται από το πακέτο των 28 δισ. ευρώ, μια περαιτέρω πρόταση προς επεξεργασία είναι το να δεσμεύονται τα Μέσα που εντάσσονται στις ρυθμίσεις ότι θα καταργήσουν τις υπερβολές στις μηνιαίες αποδοχές μεμονωμένων στελεχών και παράλληλα να παρέχουν εγγυήσεις για την αποπληρωμή των δανείων που έχουν πάρει οι εργαζόμενοί τους. Από εκεί κι έπειτα, ο τρόπος αποπληρωμής είναι ένα ζήτημα προς συζήτηση και θα μπορούσε να γίνεται με παρακράτηση και απόδοση των δόσεων από τις μηνιαίες αποδοχές τους.

Η κρατική διαφήμιση

Παράλληλα με όλα αυτά, ειδική μελέτη γίνεται στην Ιπποκράτους και για το ζήτημα της κρατικής διαφήμισης. Στην εισήγηση που περιγράφεται παραπάνω υπάρχει σχετική μέριμνα, η οποία συνδέει την εξασφάλιση κρατικών διαφημιστικών κονδυλίων με τον αριθμό των μισθωτών θέσεων εργασίας και ειδικότερα με την παροχή κινήτρου για τη διασφάλιση της σταθερότητας ή ακόμη και την αύξηση του συνόλου των εργαζομένων. Βάσει των εξαγγελιών του κ. Παπανδρέου περί διαφάνειας, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται να προτείνει τη δημοσίευση στο τέλος κάθε μήνα αναλυτικής κατάστασης με απολογιστικά στοιχεία για τα ποσά που έχει λάβει κάθε εκδοτική επιχείρηση.

  • Ο κ. Παπακωνσταντίνου πάει Βρυξέλλες
  • Οι εκλογές και η θέση του εκπροσώπου Τύπου

Παράλληλα με τις καταιγιστικές εξελίξεις στον χώρο του Τύπου, η προσοχή του κ. Γ. Παπανδρέου και των συνεργατών του είναι στραμμένη στις εξελίξεις που καταγράφονται στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό. Η προσπάθεια ανάλυσης και εκτίμησης είναι διαρκής, με κύριο στόχο τον προσδιορισμό του χρόνου των εθνικών εκλογών. Με αυτό το στοιχείο συναρτάται και το ενδεχόμενο αλλαγής στη θέση του εκπροσώπου Τύπου του ΠαΣοΚ.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου από τον επόμενο μήνα αναλαμβάνει καθήκοντα στις Βρυξέλλες και όπως ακόμη και ο ίδιος αφήνει να διαφανεί αν προκηρυχθούν εκλογές το φθινόπωρο θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να διατηρήσει τη διπλή του ιδιότητα.

Παρά ταύτα, αυτό το μοντέλο θα εφαρμοστεί κατά την πρώτη θερινή περίοδο. Αναλόγως των εξελίξεων, ο κ. Παπανδρέου θα αρχίσει να αναζητεί κάποιον επάξιο αντικαταστάτη του κ. Παπακωνσταντίνου, αν και αναγνωρίζεται ακόμη και εντός Ιπποκράτους ότι η εξεύρεση ενός προσώπου με αντίστοιχα χαρακτηριστικά δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη υπόθεση, χωρίς έναν «ανασχηματισμό» στους πολιτικούς εκπροσώπους ή στο Πολιτικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση πάντως που ο κ. Παπανδρέου αποφασίσει να προχωρήσει σε αντικατάσταση του κ. Παπακωνσταντίνου οι συνομιλητές του εκτιμούν ότι θα επιμείνει στον συνδυασμό ουσίας και καλής παρουσίας στα ΜΜΕ. Υπό το πρίσμα αυτό, ο πιθανός διάδοχος του εκπροσώπου Τύπου θα πρέπει να συνδυάζει ειδική κατάρτιση στα ζητήματα αιχμής, όπως η οικονομία, αλλά και δυνατότητα πολιτικών παρεμβάσεων- και μάλιστα χωρίς την πολυτέλεια μιας περιόδου χάριτος- προσαρμογής, καθώς η πολιτική περίοδος από το φθινόπωρο κι έπειτα αναμένεται να είναι πυκνή σε εξελίξεις και έντονη ως προς την πολιτική αντιπαράθεση εν όψει εθνικών εκλογών.

  • ΑΓΓ. ΚΩΒΑΙΟΣ | ΤΟ ΒΗΜΑ, Κυριακή 28 Ιουνίου 2009
 
Σχολιάστε

Posted by στο 28 Ιουνίου, 2009 in ΜΜΕ, ΠΑΣΟΚ

 

Το ΠΑΣΟΚ για τον «Ελεύθερο Τύπο»

Αναφερόμενος στο θέμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος», αντιπροσωπεία της οποίας συναντήθηκε με στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος, Γ. Παπακωνσταντίνου, είπε ότι «συμφωνούμε σε γενικές γραμμές με το πλαίσιο προτάσεων των εργαζομένων» και πρόσθεσε ότι «θα θέλαμε να υπάρξει μια επιχειρηματική πρωτοβουλία στο χώρο, που να διασφαλίζει τη συνέχεια και να απορροφήσει τους εργαζόμενους».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αρνήθηκε να σχολιάσει τους δημόσιους διαξιφισμούς πρώην διευθυντικών στελεχών της εφημερίδας και τόνισε ότι «ως κυβέρνηση, θα επιβάλουμε διαφάνεια και ξεκάθαρους πόρους, χωρίς εξαρτήσεις από κανένα».

Κληθείς να σχολιάσει την ύφεση στο χώρο του Τύπου, είπε ότι «είναι παγκόσμιο το πρόβλημα» και επισήμανε την αναγκαιότητα «ο ίδιος ο χώρος να δει την νέα πραγματικότητα».

Ο κ. Παπακωνσταντίνου απαντώντας σε άλλες ερωτήσεις, δεν συνέδεσε τις εκδοτικές επιχειρήσεις με άλλες οικονομικές δραστηριότητες των ιδιοκτητών τους και τόνισε ότι «ξεκάθαροι πόροι» σημαίνει πως «οι εκδοτικές επιχειρήσεις είναι εκδοτικές επιχειρήσεις και πρέπει να έχουν κανόνες λειτουργίας», ενώ δεν απέκλεισε τη δυνατότητα άντλησης πόρων από προγράμματα της ΕΕ και εθνικούς πόρους, εμμένοντας στη θέση ότι «θα μπουν πλαίσια».

Ερωτηθείς για την θέση του ΠΑΣΟΚ την στιγμή, που χάνονται θέσεις εργασίας στον Τύπο, αφού επισήμανε ότι ο Τύπος είναι «σημαντικός κλάδος της οικονομίας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά», πρόσθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ επεξεργάζεται πλαίσιο προτάσεων.

 
Σχολιάστε

Posted by στο 25 Ιουνίου, 2009 in Ελεύθερος Τύπος, ΠΑΣΟΚ

 

Ζήτημα ανεξαρτησίας του Τύπου θέτει το ΠΑΣΟΚ

Ευθύνες στην κυβέρνηση επέρριψε και σήμερα το ΠΑΣΟΚ για την κατάσταση που επικρατεί στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο Τύπου, Μαρία Καρακλιούμη να σημειώνει ότι η έντονη παρεμβατικότητά της και οι προνομιακές σχέσεις που έχει δημιουργήσει στο χώρο, επιτείνουν το πρόβλημα.

Με αφορμή την υπόθεση του «Ελεύθερου Τύπου», το ΠΑΣΟΚ επανέλαβε τις θέσεις του για «καθαρές σχέσεις» ανάμεσα σε πολιτική και ΜΜΕ, την οριοθέτηση των ρόλων τους και το σεβασμό στην αποστολή τους. «Σημαίνει απόλυτη διαφάνεια στον τρόπο κατανομής της κρατικής διαφήμισης όχι μόνο του στενού, αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ώστε να μην υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία, ότι ακολουθούνται ξεκάθαροι κανόνες, τους οποίους θα αποδέχονται όλα τα Μέσα Ενημέρωσης», τόνισε η εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. [enet.gr, 19:45 Τετάρτη 24 Ιουνίου 2009]

 
Σχολιάστε

Posted by στο 24 Ιουνίου, 2009 in Ελεύθερος Τύπος, ΠΑΣΟΚ

 

Για ένα Blackberry…

Προξενήθηκε ένας μικρός πανικός σε ορισμένα μπλογκ με αφορμή ένα δημοσίευμα του ιστολόγιου «Άνεργοι Δημοσιογράφοι» και το οποίο αναφέρει τα εξής:

Διαβάσαμε στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρόσφερε ως Χριστουγεννιάτικο δώρο στα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, τους Βουλευτές και τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους, το τελευταίο μοντέλο Blackberry. Απο μια πρόχειρη ματιά που ρίξαμε είδαμε ότι το συγκεκριμένο μοντέλο ξεπερνάει σε αξία τα 350 ευρώ. Κάνοντας έναν απλό πολλαπλασιασμό της αξίας επί 450 -κατά προσέγγιση τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου + οι Βουλευτές + οι Δημοσιογράφοι- διαπιστώσαμε ότι το συνολικό κόστος των δώρων του κ. Παπανδρέου είναι 157 500 €!!! Και ως άνεργοι που περάσαμε Χριστούγεννα με ελάχιστα χρήματα αναρωτιόμαστε: ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΥ ΤΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ;

Ανέτρεξα στο συγκεκριμένο μπλογκ αφού πέρασα προηγουμένως από το ιστολόγιο του [μαχητικού] Στέλιου και διάβασα τα διαμειφθέντα και με τον [επίσης μαχητικό] Γιώργο Κρόγια. Συμφωνώ με το γεγονός ότι ορισμένοι μπλογκίστες -κυρίως του Συνασπισμού, που κάνουν δήθεν ότι είναι ανεξάρτητοι- συκοφαντούν το ΠΑΣΟΚ και τον Παπανδρέου ξετσίπωτα, λαμβάνοντας υπόψη ότι σβήσανε και σχόλια του Κρόγια επειδή δεν ήσαν αρεστά…  Εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι «άνεργοι δημοσιογράφοι» [!!!] μη νομίσουν ότι βρήκαν τον εχθρό του λαού. Ας χτυπήσουν άλλους και όχι τον Παπανδρέου.

Ωστόσο, ξαφνιάστηκα με το «δώρο» του Παπανδρέου. Με παρέπεμψε σε μια παλιότερη εποχή όταν ήταν υπουργός Παιδείας και είχε κάνει «δώρα» υπολογιστές σε όλα τα στελέχη του υπουργείου κι όταν ο εκείνος άλλαξε υπουργείο, πήραν μαζί τους και τους υπολογιστές!

Θα ήθελα να ξέρω τι νόημα είχε αυτό το ακριβό δώρο! Είναι γνωστό ότι όλοι οι βουλευτές και οι δημοσιογράφοι έχουν και δύο ή τρία κινητά σύγχρονα και του διαόλου τα κέρατα. Αυτή η χειρονομία θα ήταν αποτελεσματική εάν δεν γινόταν προς αυτούς που έγινε. Δηλαδή, το είχε ανάγκη ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος που λέει του κόσμου τις κοτσάνες  [για να μην χρησιμοποιήσω την γνωστή κοινόχρηστη λέξη…] για το ΠΑΣΟΚ στα «Δελτία Ειδήσεων» του Mega; Έλεος! Να χαίρεται τους συμβούλους του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δεν θέλω να γράψω τίποτε άλλο… Τον Παπανδρέου τον στηρίζω με τον τρόπο μου – και το ΠΑΣΟΚ. Αλλά τέτοιου είδους χειρονομίες δεν τις επικροτώ. Τις καταδικάζω.

 
1 σχόλιο

Posted by στο 2 Ιανουαρίου, 2009 in Blackberry, ΠΑΣΟΚ, Παπανδρέου Γιώργος

 

Ο ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΥΠΟ ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ!

Παρακολούθησα για λίγο το λεγόμενο «Αποκαλυπτικό Δελτίο» και άκουσα τους δημοσιογράφους Άρη Σπίνο, Γιάννη Παπαγιάννη και Απόστολο Αποστολόπουλο να κουβεντιάζουν για τον Νίκο Παπανδρέου, τον αδελφό του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Κι επειδή «αποκάλυψαν» ότι ο Νίκος είναι μέλος του Δ.Σ. του ξενοδοχείου της «Μεγάλης Βρετάνιας» [αν κατάλαβα καλά], οι παραπάνω κύριοι δημοσιογράφοι ζητούν από τον Γιώργο Παπανδρέου να βγει με δήλωσή του και να… ξεκαθαρίσει τη θέση του! Δηλαδή, οι άνθρωποι θέλουν να πουν ότι ο Νίκος Παπανδρέου είναι υπό κηδεμονία και δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει! Την άλλη φορά γράφτηκε ότι πιθανόν να κατέβαινε ως υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα κι έγινε χαμός, μέχρι που ο Νίκος δήλωσε ότι δεν προτίθεται… Τώρα λένε ότι δεν μπορεί να συμμετέχει στο δ.σ. μιας ιδιωτικής επιχείρησης. Τι θέλετε, τελικά, ρε σελέμηδες; Ασχοληθείτε με σοβαρά θέματα! Ρε Παπαγιάννη, παρότι δεν σε γουστάρω, μερικές φορές κρατάς σπαθάτη στάση. Αλλά αν παρασύρεσαι από τον Σπίνο, την έβαψες!

 
Σχολιάστε

Posted by στο 30 Ιουνίου, 2008 in ΠΑΣΟΚ, Πολιτική

 

Ετικέτες: , ,

Ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΗΤΑΝ ΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΤΙΣ ΧάΡΕΣ ΟΛΕΣ…

Συν�ντευξη Τύπου προς τους εκπροσώπους των ΜΜΕ (Εφ όλης της ύλης)

Δεν κατάφερα να παρακολουθήσω την εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη Τύπου του Παπανδρέου και γι’ αυτό ανέτρεξα στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΟΚ, όπου βρήκα ορισμένα στοιχεία. Έναν οδικό χάρτη με συγκεκριμένα πολιτικά βήματα, προκειμένου η χώρα να υπερβεί την ηθική και πολιτική κρίση και να προχωρήσει σε μία δημοκρατική αναγέννηση, παρουσίασε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Α. Παπανδρέου. Κάλεσε τον Καραμανλή να αποδεχτεί την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο της SIEMENS, προκειμένου να διερευνηθούν και οι πολιτικές ευθύνες και κατέστησε σαφές ότι η πολιτική ζωή δεν μπορεί να τελεί υπό το καθεστώς διαρροών γύρω από την υπόθεση. Ζήτησε την διαλεύκανση όλων των ύποπτων υποθέσεων και σημείωσε ότι μετά, αφού οι πολιτικές δυνάμεις καταθέσουν τις προτάσεις τους, να αποφασίσει ο λαός. Ο Παπανδρέου εξέφρασε την απόφασή του να μην ανεχτεί καμία ενέργεια που κηλιδώνει το κύρος του Κινήματος, αλλά και τους θεσμούς της Δημοκρατίας και πρόσθεσε ότι «ζητούμενο σήμερα είναι ένα ισχυρό, προοδευτικό συγκροτημένο και ανανεωμένο ΠΑΣΟΚ», που θα υπηρετεί τον πολίτη.

Περιμένω να δω πόσο χρόνο θα διαθέσουν τα τηλεοπτικά κανάλια και πώς θα αντιμετωπίσουν τη συνέντευξη του Γιώργου. Πάντως, μου τηλεφώνησε ένας συνάδελφος και μου είπε ότι ο Παπανδρέου ήταν καλός, αυστηρός, ήξερε τι έλεγε, μιλούσε με βεβαιότητα και αυτοπεποίθηση. Να δω και ν’ ακούσω το βράδυ…

 
Σχολιάστε

Posted by στο 26 Ιουνίου, 2008 in ΜΜΕ, ΠΑΣΟΚ, Πολιτική

 

Ετικέτες: , , ,

ΗΤΑΝ ΣΤΡΑΒΟ ΤΟ ΚΛΗΜΑ, ΤΟ ΤΣΑΚΙΖΕΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ!

Σημίτης - Παπανδρ�ου
Ήταν στραβό το κλήμα. Πριν ξεσπάσει η εσωτερική κρίση στο ΠΑΣΟΚ («διαγραφή» Σημίτη) και πριν σκάσουν αποδείξεις και ονόματα στο σκάνδαλο της «Ζίμενς», η κυβέρνηση Καραμανλή διένυε τη χειρότερη περίοδό της. Ο λόγος, πολύ απλός. Αντιμετώπιζε ένα πραγματικό πρόβλημα, που αφορά τα πολλά εκατομμύρια των Ελλήνων: την ακρίβεια. Μπορεί να ήταν σταθερά μπροστά στις δημοσκοπήσεις, αλλά η μείωση της δύναμης της Ν.Δ. ήταν φανερή και ουδείς μπορούσε να προεξοφλήσει πόση ζημιά θα πάθαινε ακόμη. Με τη σύγκρουση Παπανδρέου – Σημίτη πήρε την πρώτη ανάσα. Διότι, ακόμη κι αυτοί που χάρηκαν με τη «διαγραφή» του πρώην πρωθυπουργού, καταλαβαίνουν ότι το κόμμα δεν πρόκειται να βγει κερδισμένο, άρα η απόσταση από τη Ν.Δ. μεγαλώνει. Τώρα ήρθε ο καταιγισμός των αποκαλύψεων για τα μαύρα ποσά από τη «Ζίμενς» (η πλειοψηφία πιστεύει ότι έφτασαν στο κόμμα και δεν έμειναν στην τσέπη του Τσουκάτου, όπως έδειξε η πρώτη δημοσκόπηση), και η ζημιά για το ΠΑΣΟΚ έγινε διπλή. Μπορεί κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ να πιστεύουν ότι πλήττεται το σημιτικό ΠΑΣΟΚ και το παπανδρεϊκό μένει αλώβητο, αλλά οι νουνεχείς και των δύο πλευρών βλέπουν ότι «το όλον ΠΑΣΟΚ», που λέει κι ο Βενιζέλος, πάει κατά διαόλου. Κι έτσι η Ν.Δ. παίρνει και δεύτερη, πολύ βαθιά αυτή τη φορά, ανάσα. Μέχρι να σκάσει κανένας οχετός και στο δικό της περιβόλι και να μην προλάβει ο Καραμανλής να κλείσει τη μύτη του. [Γ. ΚΑΡ., Ελευθεροτυπία, 26/6/08]
Αυτό το σχόλιο το αλίευσα από τη σημερινή «Ελευθεροτυπία» και δείχνει την απλοϊκή πολιτική λογική του δημοσιογράφου. Την εικόνα που εισπράττει ο κόσμος την μεταδίδουν ή την προβάλλουν τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία δεν είναι φιλικά προς το ΠΑΣΟΚ. Κι αφού δεν είναι φιλικά, ο τρόπος που θα επιλέξουν είναι πολύ γνωστός: Κάποια στοιχεία τα απαλείφουν, άλλα τα φουσκώνουν, άλλα τα σχολιάζουν πριν τα μεταδώσουν και πάει λέγοντας. Η εικόνα που φτάνει στον αναγνώστη ή τον τηλεθεατή είναι σχεδόν διαστρεβλωμένη Συνεπώς είναι ερμηνεύσιμο πώς γίνεται η «ζημιά» στο ΠΑΣΟΚ. Κατάλαβες κύριε Καρελιά; Εάν δεν του τη δώσουν τα μέσα ενημέρωσης την «ανάσα» του Καραμανλή, μη νομίζεις ότι την παίρνει από τις διάφορες διεργασίες στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ! Το βρήκαμε τώρα, μόλις συμβαίνει κάτι στο ΠΑΣΟΚ, αμέσως ο κόσμος παίρνει ανάποδες στροφές και αγκαλιάζει τον Καραμανλή! Φοβερή ανάλυση! Τι λέτε ρε παιδιά; Έτσι κάνετε τις αναλύσεις; Καλά, βέβαια, σας θυμάμαι και επί Σημίτη τι κάνατε…
Και επειδή απεπέμφθη από την κοινοβουλευτική ομάδα ο Σημίτης, ξέσπασε «εσωτερική κρίση» στο ΠΑΣΟΚ; Ή επειδή ο Τσουκάτος εισέπραξε χρήμα από τη Siemens, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πάει κατά διαόλου;
 
Σχολιάστε

Posted by στο 26 Ιουνίου, 2008 in ΜΜΕ, ΠΑΣΟΚ, Πολιτική

 

Ετικέτες: , , , , ,