RSS

Category Archives: Πολυθεσία

Η ΕΣΗΕΑ για την πολυθεσία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Το Εποπτικό Όργανο Δεοντολογίας επισημαίνει για μια ακόμη φορά το θέμα της πολυθεσίας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Το δικαίωμα της εργασίας είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο για όλους τους πολίτες. Και στην προκείμενη περίπτωση όταν υπάρχουν άνεργοι δημοσιογράφοι είναι αδιανόητη η επιδίωξη από άλλους δύο, τριών ή και περισσοτέρων θέσεων στον κρατικό τομέα.

Δυστυχώς, με την απαράδεκτη στάση των εκάστοτε φορέων της εξουσίας η προκλητική αυτή κατάσταση συνεχίζεται, με παραγνώριση της συνταγματικής επιταγής, του νόμου και της βασικής αρχής και αντίληψης περί κοινωνικής ηθικής.

Άλλο προκλητικό φαινόμενο είναι οι συμβάσεις περί αποκλειστικής απασχόλησης με αυξημένες αμοιβές στο δημόσιο τομέα, όπου αυτές καταστρατηγούνται. Γιατί ενώ υπάρχει η δέσμευση της αποκλειστικής απασχόλησης, από πολλούς παραβιάζεται και καταλαμβάνονται και άλλες θέσεις εργασίας, αποστερώντας ουσιαστικά από άλλους συναδέλφους τη δυνατότητα εργασιακής απασχόλησης.

Τα απαράδεκτα αυτά φαινόμενα, που εξυπηρετούν την απληστία των ολίγων, με την ανάλγητη συμπεριφορά έναντι των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης, θα πρέπει να τερματιστούν.

Και προς την κατεύθυνση αυτή βασική είναι η ευθύνη και της πολιτικής εξουσίας, που θα πρέπει να παρέμβει αποφασιστικά.

Μια και μόνο εργασιακή σχέση οποιασδήποτε μορφής στο δημόσιο. Και τήρηση της δέσμευσης αποκλειστικής απασχόλησης. Τέρμα στην ανάλγητη πολιτική έναντι των ανθρώπων της ανάγκης.

 
Σχολιάστε

Posted by στο 5 Δεκεμβρίου, 2009 in ΕΣΗΕΑ, Πολυθεσία

 

Οταν και οι δημοσιογράφοι προκαλούν…

Γράφει ο Ερρίκος Μπαρτζινόπουλος

  • Πολυθεσία, αργομισθίες, προκλητικές αμοιβές, οδηγούν τη δημοσιογραφία από τον σεβασμό, σε απαξιωτικά σχόλια

Είναι όχι μόνο δικαίωμα αλλά και υποχρέωση των λειτουργών των Μέσων Ενημέρωσης να ελέγχουν τους κυβερνώντες για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα. Και εξυπακούεται ότι η υποχρέωση αυτή είναι επιτακτικότερη σε περιόδους κρίσεων, όπως η σημερινή, όπου η δημόσια σπατάλη ισοδυναμεί με πρόσθετη επιβάρυνση των φορολογουμένων και, κατά προτίμηση, των οικονομικά ασθενέστερων.

Φαίνεται, όμως, ότι πολλοί από τους «λειτουργούς» αυτούς δεν αρκούνται στον ρόλο του ελέγχοντος, αλλά επιλέγουν να γίνουν και οι ίδιοι μέρος του προβλήματος. Και το χειρότερο δεν είναι αυτό. Είναι η παντελής αδιαφορία ή και ανοχή με την οποία αντιμετωπίζει το φαινόμενο η συνδικαλιστική ηγεσία των επαγγελματιών δημοσιογράφων.

Το πρόβλημα είναι από χρόνια γνωστό. Και παρ όλο που όφειλε να το είχε κάνει, η ΕΣΗΕΑ δεν ασχολήθηκε ποτέ σοβαρά με τις ηθικά ανεπίτρεπτες οικονομικές δοσοληψίες των μελών της με τους εκάστοτε κυβερνώντες. Σποραδικά και μόνο κατέφυγε σε κάποιες μεγαλόστομες διακηρύξεις για «διαφάνεια» και άλλα συναφή, που όμως παρέμειναν απλές διακηρύξεις και ουδέποτε προσέλαβαν τον χαρακτήρα ουσιαστικής παρέμβασης, ικανής να προστατεύσει την αξιοπιστία και την αξιοπρέπεια όσων από τα μέλη της θεωρούν ότι η δημοσιογραφία οφείλει να υπακούει αδιαπραγμάτευτα σε κάποιους ηθικούς κανόνες.

Πολυθεσία στο Δημόσιο, απασχόληση σε γραφεία Τύπου που έχουν άμεση σχέση με το εργασιακό αντικείμενο των απασχολούμενων, αργομισθίες, προκλητικά υψηλές αμοιβές για μικρής ή μηδαμινής αξίας υπηρεσίες, και όλα αυτά μέσα στο πλαίσιο της κομματικής λεηλασίας, την οποία, δυστυχώς, συνεπάγεται η επόμενη μέρα μιας εκλογικής αναμέτρησης. Τα τελευταία χρόνια, όμως, το κακό έχει παραγίνει. Και είναι συνεχείς πια οι αποκαλύψεις για συμβάσεις και εργασιακές σχέσεις τις οποίες μόνο πολιτικές σκοπιμότητες δικαιολογούν.

Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο, αν οι διοικούντες την ΕΣΗΕΑ θέλουν -όπως και οφείλουν- να είναι θεματοφύλακες της αξιοπιστίας και του κύρους του επαγγέλματος. Κάποτε η ιδιότητα «δημοσιογράφος» προκαλούσε σεβασμό. Σήμερα έχει φτάσει να συνοδεύεται από απαξιωτικά ή και υβριστικά σχόλια. Και είναι μια πραγματικότητα, η οποία κάποτε πρέπει να σταματήσει.

[ΕΘΝΟΣ, 29/03/2009]